Marskant 10 > 7551 BV Hengelo > 074 259 38 67

Sociaal Zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel aan regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Dit stelsel is er op gericht om mensen financiële bestaanszekerheden te verschaffen in geval van bijvoorbeeld werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, waardoor afhankelijkheid ontstaat van een uitkering.

Neem voor meer informatie contact op met

Wanneer afhankelijkheid ontstaat
van een uitkering

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die onder meer betrekking hebben op:

  • uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG en WAO);
  • uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld Participatiewet, WW en WWB);
  • voorzieningen voor gehandicapten;
  • AOW en uitkeringen van nabestaanden (Anw)

U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een afwijzing, een stopzetting van uw uitkering of een terugvordering. Als u het niet eens bent met zo’n beslissing kunt u bezwaar of beroep indienen.

Neem contact op

Vul hieronder uw telefoonnummer en naam in om vrijblijvend door ons gebeld te worden: