Marskant 10 > 7551 BV Hengelo > 074 259 38 67

Huurrecht

Als verhuurder kunt u te maken krijgen met het opstellen van de huurovereenkomst, uw huurder betaalt niet tijdig of u wenst de huurovereenkomst te beëindigen. Als huurder kunt u te maken krijgen met overlast van buren waardoor uw huurgenot veel minder is of u krijgt te maken met een verhuurder die het door u gehuurde niet goed onderhoudt waardoor uw huurgenot veel minder is. Blankestijn Advocaten kan u daarin bijstaan.

Neem voor meer informatie contact op met

Als huurder kunt u te maken krijgen
met  
lastige situaties, en dan?

In de volgende situaties is het verstandig om gelijk contact op te nemen met ons kantoor:

  • Indien u de huurovereenkomst met uw huurder wilt ontbinden;
  • Indien uw verhuurder van u af wilt;
  • Indien u ontruimd dreigt te worden;
  • Indien een huurder overlast veroorzaakt;
  • Indien uw huurder de huur niet betaalt;
  • Indien uw verhuurder geen onderhoud pleegt.

Neem contact op

Vul hieronder uw telefoonnummer en naam in om vrijblijvend door ons gebeld te worden: