De Schans 5b > 7773 AA Hardenberg > 0523 745 320

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten

Wij stellen in opdracht van cliënten allerlei soorten arbeidsovereenkomsten op. Daarnaast controleren wij reeds bestaande arbeidsovereenkomsten. Zijn deze nog wel in overeenstemming met de steeds veranderende wetgeving? Zo is bijvoorbeeld een proeftijd in een contract voor bepaalde tijd dat 6 maanden duurt niet meer geldig.

Einde van de arbeidsovereenkomst

Samengevat zijn er drie reguliere mogelijkheden om een dienstverband te beëindigen:

  • door middel van een beëindigingsovereenkomst die wordt gesloten tussen de werknemer en werkgever;
  • door middel van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter;
  • door middel van een ontslagvergunningsprocedure via het UWV;

Onze specialisten begeleiden werkgevers en werknemers bij het sluiten van beëindigingsovereenkomsten. Dat geldt voor het onderhandelingsproces en uiteraard ook voor wat betreft de tekst van de beëindigingsovereenkomst. Die tekst is bijvoorbeeld belangrijk voor de werknemer om in aanmerking te komen voor een WW uitkering.

In de procedures bij het UWV en de kantonrechter gelden strikte eisen aan de ontslaggronden en worden aan de onderbouwing daarvan ook flinke eisen gesteld. Een goede juridische ondersteuning hierin is onontbeerlijk.

Tot slot speelt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vrijwel altijd de vraag over de (hoogte van) de transitievergoeding (ontslagvergoeding).

De vierde mogelijkheid van “einde arbeidsovereenkomst” is een:

  • Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet kan alleen door een werkgever gegeven worden als de werknemer zich zodanig heeft gedragen dat dat als een zogeheten dringende reden kan worden beschouwd. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld stelen of andere ernstige misdragingen. De eisen voor zo’n ontslag op staande voet zijn hoog. Regelmatig gaat een dergelijk ontslag bij de rechter onderuit. Het is dan ook zaak voor de werkgever om vóórdat hij overgaat tot ontslag op staande voet eerst een gespecialiseerde advocaat te bellen. Voor de werknemer die wordt geconfronteerd met een dergelijk ontslag geldt dat hij zich zo snel als mogelijk tot een advocaat moet wenden teneinde zo mogelijk het ontslag aan te vechten. De consequenties zijn immers enorm: geen salaris meer, geen WW enz..

Neem voor meer informatie contact op met

Ontslag op staande voet
en nu?

Het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst

Vaak wordt gedacht dat een concurrentiebeding (de werknemer mag na einde arbeidsovereenkomst een tijd lang niet voor eventuele concurrenten werkzaam zijn) en een relatiebeding (de werknemer mag een tijd lang geen klanten van zijn ex-werkgever benaderen) niet meer van deze tijd zijn.

De wet bepaalt dat dergelijke bedingen wel degelijk geldig zijn. Dat kan dus behoorlijk lastig zijn voor een werknemer. Gelukkig zijn er wel mogelijkheden om een dergelijk beding van tafel te krijgen dan wel te matigen. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is dan zeer gewenst.

Ook een werkgever die wordt geconfronteerd met een werknemer die zich niets aantrekt van een concurrentiebeding of relatiebeding moet direct ingrijpen. Zo nodig zelfs door middel van de spoedprocedure (Kort Geding) waarin een verbod wordt geëist met behulp van forse dwangsommen.

Transitievergoeding

De oude ontslagvergoeding is sedert juli 2015 uit de wet verdwenen en is vervangen door een vaste transitievergoeding. Iemand die na twee jaar dienst wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan 75.000 euro per jaar verdient. Van een transitievergoeding is geen sprake als het ontslag het gevolg is van wangedrag of nalaten door de werknemer (dus bij ontslag op staande voet).

Neem contact op

Vul hieronder uw telefoonnummer en naam in om vrijblijvend door ons gebeld te worden: