Ga naar de hoofdinhoud

Advocaat tarieven

Onze advocaat tarieven

Blankestijn Advocaten & Mediators vindt het belangrijk duidelijk en helder te zijn over de kosten van de werkzaamheden voor u. We maken graag duidelijke prijsafspraken, zo voorkomen we vervelende verrassingen achteraf.

Uurtarief advocaat

Blankestijn Advocaten & Mediators werkt in de eerste plaats op basis van een uurtarief. In het eerste gesprek dat u met één van onze advocaten heeft, wordt u geïnformeerd over de hoogte van het uurtarief.

Het bedrag is afhankelijk van de ervaring en de benodigde deskundigheid van de advocaat, de spoedeisendheid, omvang en het belang van de zaak spelen mee. Hierbij houden we ook rekening met uw individuele omstandigheden.

Het uurtarief wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en 21% BTW. Maandelijks ontvangt u een tussentijdse declaratie, voorzien van een gedetailleerde urenspecificatie.

Voorschot advocaat

Aan het begin van de zaak wordt in veel gevallen een voorschot in rekening gebracht. Het voorschot wordt verrekend met uw maandelijks declaraties. Is het voorschot op, dan kan een aanvullend voorschot worden gevraagd. Elke maand ontvangt u een gedetailleerd overzicht met een urenspecificatie.

Fixed fee

Bij Blankestijn Advocaten & Mediators is het ook mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken. Dit wordt ook wel een fixed fee genoemd. Een dergelijke vaste prijs omvat alle werkzaamheden in uw zaak. Vaste kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht en de kosten van een deurwaarder, worden nog wel apart in rekening gebracht.

Incassotarief

Bij zaken waarbij de nadruk ligt op het invorderen van gelden wordt het incassotarief gebruikt. Vooral wanneer meer incassozaken tegelijkertijd door Blankestijn Advocaten & Mediators worden behandeld is het gebruikelijk het incassotarief toe te passen.

Rechtsbijstandverzekering

Iedereen met een rechtsbijstandverzekering heeft het recht op vrije keuze van advocaat, zo heeft het Europees Hof van Justitie besloten in 2013.

Als u wilt dat niet een jurist van de verzekeraar uw zaak behandelt maar één van de advocaten van Blankestijn Advocaten & Mediators, dan kan dat. Wij hebben daar inmiddels ruime ervaring mee. Wel is het van belang een nieuwe zaak zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar aan te melden. Ook daar kunnen wij u bij helpen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u mogelijk in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp (www.rvr.org). Komt u hiervoor in aanmerking, dan kunt u een aanvraag voor een zogeheten ‘toevoeging’ indienen. Blankestijn Advocaten & Mediators helpt u hier graag bij.

Heeft u recht op gefinancierde rechtshulp? Dan bent u wel altijd een eigen bijdrage verschuldigd. De geschatte eigen bijdrage wordt als voorschot in rekening gebracht.

Een toevoeging kan ook een voorwaardelijk of voorlopig karakter hebben. Bijvoorbeeld wanneer de uitkomst van een procedure of de advieswerkzaamheden bepalend is voor de vraag of u in staat bent de kosten van uw advocaat uiteindelijk zelf te betalen (bijvoorbeeld bij afwikkeling van een boedelscheiding).

We maken graag duidelijke prijsafspraken, zo voorkomen we vervelende verrassingen achteraf.

Derdengelden

De werkzaamheden van een advocaat kunnen met zich meebrengen dat tijdelijk gelden aan hem/haar worden toevertrouwd die voor anderen bestemd zijn of zullen worden. Wij zijn verplicht deze gelden onder te brengen in een aparte stichting derdengelden. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door twee advocaten van ons kantoor. De controle wordt uitgeoefend door de Orde van Advocaten.

Het rekeningnummer van de Stichting Beheer Derdengelden Blankestijn Advocaten is NL03 INGB 0678769591 (BIC: INGBNL2A).

Identificatieplicht en ongebruikelijke transacties

Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) moeten we cliënten vragen zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Treedt u op als vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dan moeten wij u om een recent en gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel vragen.

Op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT) zijn wij verplicht om bepaalde transacties bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties aan te melden. Mocht dat het geval zijn, dan informeren wij u natuurlijk daarover.

Meer weten over advocaat kosten en uurtarieven?

Wij helpen u graag verder. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Back to top