Marskant 10 > 7551 BV Hengelo > 074 259 38 67

De Schans 5b > 7773 AA Hardenberg > 0523 – 745 320

Privacybeleid

Uw gegevens
Blankestijn advocaten verbindt zich ertoe de privacy van alle bezoekers van de website www.blankestijnqadvocaten.nl te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan derden.

AVG
Blankestijn advocaten voldoet aan de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang is. In dit geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u (passief of actief) verstrekte gegevens.

Gegevens opvragen of verwijderen
U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren.

Vragen & klachten
Vragen of klachten over deze Privacy Verklaring, kunt u mailen naar info@blankestijnadvocaten.nl. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionele instellingen
Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies zijn vereist voor een goede werking van de website, maar worden niet gebruikt voor bezoekersanalyse.

Statistieken
Om meer inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website, slaan wij bezoekstatistieken op. Op deze manier proberen we onze website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we informeren u er graag over.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier een vraag stelt, zal deze terechtkomen in onze mailbox info@Blankestijn.nl. Wij zullen ons best doen uw vraag zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Uiteraard zullen wij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Social media
Op onze website staan social sharing buttons. Hiermee kunt u onze content direct op uw eigen social media kanaal delen. Wanneer u gebruik maakt van deze social media buttons, is dit op eigen verantwoordelijkheid. We verwijzen u hiervoor naar het privacy statement van het desbetreffende social media platform.

Links
Deze website bevat mogelijk links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Blankestijn advocaten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Neem contact op

Vul hieronder uw telefoonnummer en naam in om vrijblijvend door ons gebeld te worden: