Ga naar de hoofdinhoud

Contractenrecht

Contractenrecht advocaten

Dagelijks worden er zowel door bedrijven als door particulieren overeenkomsten en contracten overeengekomen. Een simpel voorbeeld is een koopovereenkomst die u in feite sluit bij iedere aankoop die u doet, zowel offline als online. Middels een overeenkomst of contract ontstaan er over en weer verbintenissen en verplichtingen. De Nederlandse wet kent algemene bepalingen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast kent de wet ook zogenaamde ‘’bijzondere’’ overeenkomsten waarover de wetgever een aantal specifieke regels heeft opgenomen. U kunt hierbij o.a. denken aan huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst en/of de overeenkomst van opdracht.

Wat is contractenrecht?

Het uitgangspunt van de Nederlandse wetgever is contractsvrijheid. Kortgezegd houdt dit in dat partijen in beginsel overeen kunnen komen wat hen goeddunkt. Van de wet kan dus contractueel worden afgeweken, tot op zekere hoogte. De wet kent namelijk ook (semi-)dwingendrechtelijke bepalingen, waarvan niet (zomaar) kan worden afgeweken.

Geschil bij contracten

In de nakoming van een overeenkomst kunnen zich zowel contractuele als feitelijke obstakels voordoen. Denk bijvoorbeeld aan wanprestatie, niet-nakoming en/of gebreken aan het geleverde. De gevolgen hiervan kunnen eveneens divers zijn: ontbinding, vernietiging overeenkomst of (vervangende) schadevergoeding. De wet kent verscheidene manieren om tot een oplossing te komen indien één van de partijen zijn of haar verplichtingen uit een overeenkomst niet of niet naar behoren nakomt.
Een ander belangrijk onderdeel van een overeenkomst zijn veelal de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen deel uit maken van een overeenkomst indien zij van toepassing worden verklaard bij het aangaan van de overeenkomst. Veel bedrijven en instellingen gebruiken algemene voorwaarden, teneinde de rechtsverhoudingen nader in te vullen en aldus tussen partijen zekerheid te bewerkstelligen. Anders dan een ‘’gewone’’ overeenkomst zijn algemene voorwaarden veelal niet ‘’onderhandelbaar’’ en worden zij eenzijdig door één van de contractspartijen van toepassing verklaard op de overeenkomst als gevolg waarvan de andere contractspartij er aan gebonden is. Door algemene voorwaarden weten partijen waar zij aan toe zijn, zonder dat allerlei details in tijd- en kostbare gesprekken uitvoerig behoeven te worden besproken en te worden vastgelegd.

Hulp nodig bij contractenrecht?

Wilt u meer weten over uw juridische positie, wilt u een contract laten beoordelen, een overeenkomst of algemene voorwaarden laten opstellen, komt de wederpartij zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na en/of een overeenkomst ontbinden dan wel vernietigen, bij Blankestijn Advocaten & Mediators bent u aan het juiste adres! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, onze contractenrecht advocaten staan voor u klaar.

Professioneel, flexibel & laagdrempelig

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Wilt u meer weten over onze werkwijze of specialismen? Wij denken graag met u mee.

Back to top