Ga naar de hoofdinhoud

Huurrecht advocaat

Zowel als verhuurder of als huurder kunt u te maken krijgen met vragen over uw huurovereenkomst. Een huurovereenkomst is een wederkerige overeenkomst, die zowel voor de verhuurder als  voor de huurder rechten en verplichtingen in het leven roept. In Nederland kennen wij drie soorten huurovereenkomsten: huurovereenkomst voor woonruimte, voor bedrijfsruimte ex. artikel 7:290 Burgerlijk Wetboek en bedrijfsruimte ex artikel 7:230a Burgerlijk Wetboek. Deze drie soorten hebben alle een eigen wettelijk regime, uitzonderingen en overeenkomsten.

Advocaat gespecialiseerd in huurrecht

Niet alle huurovereenkomsten zijn op schrift gesteld, de wet stelt dit ook niet als vereiste. Simpelweg het verschaffen van een ruimte tegen een (huur-)prijs kan een (mondelinge) huurovereenkomst inhouden, met alle (juridische) gevolgen van dien. Let wel, indien er geen schriftelijke huurovereenkomst is opgesteld, wordt er in het geheel teruggevallen op de wettelijke regeling. Laat u dus goed informeren over uw rechten en verplichtingen alvorens u een ruimte gaat verhuren of gaat huren. Temeer nu boek 7 Burgerlijk Wetboek zowel bepalingen van dwingend recht, semi-dwingend recht alsmede van regelend recht kent, waardoor iedere huurovereenkomst en iedere oplossing maatwerk behoeft. Zo komt u tijdens de huurrelatie niet voor verrassingen te staan!

Advocaat voor verhuurders

Als verhuurder kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met een huurder die niet of niet tijdig betaalt, met een huurder die overlast veroorzaakt, er kan discussie bestaan over de door te voeren jaarlijkse huurprijswijziging en/of u wenst de huurovereenkomst met de huurder te beëindigen.

Advocaat voor huurders

Als huurder kunt u te maken krijgen met overlast van de buren waardoor uw huurgenot (veel) minder is, u kunt te maken krijgen met gebreken en/of achterstallig onderhoud en/of u kunt te maken krijgen met een verhuurder die het gehuurde op korte termijn wenst te ontruimen.
Kortom, het is raadzaam om alvorens u een huurovereenkomst aangaat met een huurder of tekent als zijnde huurder, juridisch advies in te winnen. Daarnaast kunnen wij u bijstaan op het moment dat er onduidelijkheden zijn in de huurovereenkomst of u er niet uitkomt met uw huurder of uw verhuurder. Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op met onze huurrecht advocaten voor meer informatie.

Als huurder kunt u te maken krijgen
met lastige situaties, en dan?

Professioneel, flexibel & laagdrempelig

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Wilt u meer weten over onze werkwijze of specialismen? Wij denken graag met u mee.

Back to top