Marskant 10 > 7551 BV Hengelo > 074 259 38 67

Contractenrecht

Contractenrecht

Bedrijven en mensen sluiten bijna dagelijks contracten. Een contract is een overeenkomst tussen ten minste twee partijen. Over en weer ontstaan verbintenissen en verplichtingen.

De Nederlandse wet kent algemene bepalingen over verbintenissen en overeenkomsten. Daarnaast kent de wet ook zogenaamde “bijzondere” overeenkomsten, waarover de wetgever een aantal specifieke regels heeft opgenomen. Zo heeft de wetgever onder meer specifieke regels opgesteld voor koop-, huur-, arbeids-, agentuur-, verzekeringsovereenkomsten van opdracht en overeenkomsten tot aanneming van werk. In Nederland geldt een grote mate van contractsvrijheid. Van deze regels kan dus in veel gevallen worden afgeweken.

Neem voor meer informatie contact op met

Dagelijks worden
contracten afgesloten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunnen deel uit maken van een overeenkomst. Veel bedrijven en instellingen gebruiken algemene voorwaarden, om de rechtsverhoudingen nader in te vullen en aldus tussen partijen zekerheid te bewerkstelligen. Zij leggen bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden de regels vast die zij gebruiken bij de verkoop van producten en goederen. Door de algemene voorwaarden weten partijen waar zij aan toe zijn, zonder dat allerlei details in tijd- en geldrovende gesprekken uitvoerig behoeven te worden doorgenomen. Het is aan te bevelen uw algemene voorwaarden te laten beoordelen door een advocaat.

Wij adviseren u graag over het opstellen en beoordelen van de contracten en algemene voorwaarden. Ook bij een contractueel probleem zijn wij u graag van dienst.

Neem contact op

Vul hieronder uw telefoonnummer en naam in om vrijblijvend door ons gebeld te worden: