Ga naar de hoofdinhoud

(Kerst-)kiekjes van de kinderen op sociale media?

Op ouders die uit elkaar zijn rust binnen het familierecht een informatieplicht ten aanzien van hun kinderen. Zo moet de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben en op wie het grootste deel van de verzorging en opvoeding rust, de andere ouder informeren over belangrijke ontwikkelingen over de kinderen. Deze informatieplicht houdt ook in dat ouders elkaar over en weer foto’s sturen van de kinderen.

Juist in deze tijd met de komende feestdagen is het daarbij dan ook leuk dat je als (gescheiden) ouder foto’s van de kinderen kunt delen op sociale media. Dat roept direct de vraag op of dat ook mag. Onenigheid tussen ouders over de invulling en/of uitvoering van de informatieplicht leidt regelmatig tot gerechtelijke procedures, dus ook over de foto’s.

Wat zegt het familierecht hierover?

Moet je altijd foto’s sturen? Nee, in het belang van de kinderen kan de rechter bepalen dat geen foto’s gestuurd hoeven te worden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde in zijn arrest van 28 september 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:9078) onder andere dat de achterliggende gedachte van het sturen van foto’s is, dat de niet-verzorgende ouder een beeld krijgt van zijn kinderen en de wijze waarop zij opgroeien. Het is niet de bedoeling de foto’s openbaar te maken op sociale media. Het Gerechtshof besliste dan ook dat het sturen van foto’s geen onderdeel meer uitmaakt van de informatieplicht tussen de ouders. De rechter nam bij zijn oordeel mee dat de minderjarige de verspreiding van de foto’s op sociale media vervelend vond.

Het onderwerp wel of niet mogen verspreiden van foto’s van de kinderen op sociale media, zoals Facebook, staat regelmatig ter discussie in gerechtelijke procedures. In dit verband besliste de Rechtbank Overijssel al in 2017 (ECLI:NL:RBOVE:2017:3924) dat het begrijpelijk is dat ouders foto’s willen delen op sociale media, zoals Facebook, maar als de gezaghebbende ouder daartegen is, mogen de foto’s niet worden gedeeld.

Later bij arrest van 7 juli 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:5195) bevestigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat foto’s plaatsen op sociale media iets anders is, dan foto’s verspreiden via WhatsApp. Ook in deze procedure besliste het Gerechtshof dat het delen van foto’s op sociale media niet is toegestaan zonder instemming van de andere gezaghebbende ouder. Wel stond de rechter verspreiding in deze zaak toe via WhatsApp, omdat in dat geval de gezaghebbende ouder zelf actief bepaalt wat er met de foto’s gebeurt, terwijl na plaatsing op sociale media de rechten om de foto’s naar eigen inzicht te gebruiken worden overgedragen aan de organisatie achter de sociale media.

Ook andere omstandigheden dan hierboven genoemd, kunnen ertoe leiden dat de rechter bepaalt dat het overleggen van foto’s van de kinderen géén onderdeel is van de informatieplicht. Dat volgt uit een arrest van 18 december 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:6843). Daarin is sprake van geweld tegen de ene ouder door de andere, waarvan de minderjarige getuige is geweest. Vanwege bescherming tegen de andere ouder was de ouder met de minderjarige gedwongen meerdere malen te verhuizen naar geheime adressen. Om te voorkomen dat uit de te verstrekken foto’s blijkt op welke locatie ouder en kind verblijven, bepaalde de rechter dat in dat geval geen foto’s hoeven te worden gestuurd.

Het is dus afhankelijk van de specifieke omstandigheden in een situatie of het overleggen van foto’s onderdeel uitmaakt van de informatieplicht. De rechter let bij het beslissen over dit soort geschillen onder meer op de leeftijd van de kinderen, het belang van de kinderen en de overige omstandigheden van het geval. Daarbij weegt de rechter de belangen van de verschillende partijen af ten opzichte van het wel of niet moeten sturen van foto’s.

Plaatsen? Eerst even vragen!

Ouders, pas dus op of je die grappige foto met die leuke kerstmuts van je kinderen op sociale media plaatst. Hoe spontaan en onschuldig dat ook is bedoeld. In ieder geval heb je als ouder van de andere gezaghebbende ouder vóóraf toestemming nodig om die specifieke foto te plaatsen. Plaatsen? Eerst even vragen.

Familierecht advocaat nodig?

Meer weten over de informatieplicht in uw specifieke situatie? Onze familierecht advocaten staan voor u klaar.

Professioneel, flexibel & laagdrempelig

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Wilt u meer weten over onze werkwijze of specialismen? Wij denken graag met u mee.

Back to top