Ga naar de hoofdinhoud

Letselschade door een verkeersongeval?

Letselschade advocaat nodig?

Bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval en heeft u daarbij letselschade opgelopen door toedoen van een ander? Dan heeft u recht op vergoeding van de door u geleden schade.

Bij een verkeersongeval is het van belang dat u alle feiten en omstandigheden rondom het ongeval goed bijhoudt. Denk hierbij aan het invullen van een schadeformulier en het maken van foto’s. Wanneer een ander de oorzaak is geweest van het ongeval is het vervolgens zaak dat diegene zo snel mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de door u geleden schade. Soms is direct duidelijk wie aansprakelijk is voor de door u geleden schade, bijvoorbeeld bij een kop-staart botsing. In andere situaties is dit wellicht minder duidelijk. In dergelijke situaties is het wenselijk u te laten adviseren door een letselschade advocaat omtrent de mogelijkheden tot verhaal van uw schade.

Wanneer de aansprakelijkheid vervolgens is gevestigd, is het van belang om uw schade zo volledig mogelijk in kaart te brengen. U moet hierbij niet alleen denken aan de schade die direct na het ongeval zichtbaar is, zoals schade aan uw voertuig of kleding, maar ook aan schade die op een later moment optreedt. Hierbij kunt u denken aan kosten voor medische behandelingen, hulp in de huishouding en het (negatieve) effect dat het verkeersongeval heeft op uw inkomen. Ook bij het in kaart brengen van uw schade is het wenselijk u bij te laten staan door een letselschade advocaat, nu deze schade in veel gevallen omvangrijker is dan in eerste instantie het geval lijkt te zijn.

Idealiter wordt uw schade, in onderling overleg met de (verzekeraar van) de veroorzaker van uw schade, afgewikkeld. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk blijken, dan zal mogelijk een procedure moeten worden gestart. Ook in dat geval kunt u zich wenden tot een letselschade advocaat.

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval?

Indien u slachtoffer bent geworden van een verkeersongeval, komt er veel op u af. U heeft wellicht fysieke en mentale klachten en maakt zich zorgen om uw toekomst. Wij nemen u deze zorgen graag uit handen en kunnen u met raad en daad bijstaan, zodat u zich kunt focussen op uw herstel. Neem voor advies gerust contact op met onze letselschade advocaat, mr. A. Hoekman (a.hoekman@blankestijnadvocaten.nl of 074-2593867).

Professioneel, flexibel & laagdrempelig

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Wilt u meer weten over onze werkwijze of specialismen? Wij denken graag met u mee.

Back to top