Marskant 10 > 7551 BV Hengelo > 074 259 38 67

Insolventierecht en WSNP

Faillissementen en WSNP

Insolventie is in Nederland de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Nederland kent drie insolventieregelingen:

  • Faillissement
  • Surséance van betaling
  • Wet schuldsanering natuurlijke personen: afgekort als “WSNP”

De rechtbank stelt regelmatig advocaten van ons kantoor aan als curator in faillissementen. Aan de andere kant staan onze in insolventierecht gespecialiseerde advocaten ook bestuurders en eigenaren van ondernemingen bij in faillissementsprocedures zoals overnames en aansprakelijkheidskwesties. Ook begeleiden zij faillissementsaanvragen ten behoeve van schuldeisers.

Voor vragen kunt u terecht bij

Nederland kent drie
insolventieregelingen

De WSNP is bedoeld voor particulieren als regeling om van hun schulden af te komen. Het gaat hierbij om schulden die ‘te goeder trouw’ zijn ontstaan. Kort gezegd komt de regeling erop neer dat er drie jaar gespaard moet worden en er geen nieuwe schulden mogen ontstaan, waarna de rechtbank bepaalt dat er een zogeheten ‘schone lei’ wordt verleend.  Particulieren die hier meer over wensen te vernemen adviseren wij om contact met ons op te nemen.

Neem contact op

Vul hieronder uw telefoonnummer en naam in om vrijblijvend door ons gebeld te worden: